Κινητά κτίρια τούνελ

Κινητά Κτίρια Τούνελ

Τα Κινητά κτίρια αποτελούνται από ένα ελαφρύ μεταλλικό πλαίσιο, έχουν τη δυνατότητα ανοίγματος-κλεισίματος του σκελετού και η χρήση τους προορίζεται για προσωρινή αποθήκευση προϊόντων και υλικών. Οι σταθερές και οι αναδιπλούμενες αποθήκες είναι από γαλβανισμένο εν θερμό χάλυβα, με κάλυμμα από PVC, ή με χαλύβδινα θερμομονωτικά πάνελ. Δημιουργούνται με στόχο την αύξηση της υλικοτεχνικής και παραγωγικής διαδικασίας κάθε εταιρείας: ιδανικό για τη δημιουργία χώρων παραγωγής καθώς και χώρων αποθήκευσης σε σύντομο χρονικό διάστημα ή για την κάλυψη οποιασδήποτε δραστηριότητας, διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα μιας σταθερής αλλά αφαιρούμενης δομής. Κάθε κατασκευή σχεδιάζεται και υπολογίζεται (πιστοποιείται στατικά και δυναμικά ) σωστά για τη κάθε περιοχή εγκατάστασης, αυτό εγγυάται απόλυτη ασφάλεια και αντοχή καθ ‘όλη τη διάρκεια των ετών.

ergstorageMobileTunnel4

tunnel_mobili_ERG

tunnel description 1

tunnel description 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατίθενται σε διάφορα μοντέλα:

- Ανεξάρτητα κτίρια.

- Επέκταση κτιρίου εμπρός ή πλευρικά.

- Επεκτάσεις με μονόρυχτο ή δίρυχτο τμήμα

- Προεξέχοντα στέγαστρα ή τοξωτά.

- Στέγαση για ειδικά κτίρια.

- Σε μεγάλα μεγέθη και ειδικές χρήσεις.