Υποστήριξη Απομακρυσμένου Ελέγχου

Υποστήριξη Απομακρυσμένου Ελέγχου

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα intralogistics είναι πολύ υψηλό. Παράλληλα απαιτείται υψηλός βαθμός διαθεσιμότητας. Η οργάνωση των υπηρεσιών ERG παρέχει υποστήριξη 24-ώρες, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιδρά γρήγορα σε κρίσιμες καταστάσεις. Η πρώτη προσέγγιση στην ανάλυση της φύσης μιας τέτοιας κατάστασης είναι η απομακρυσμένη πρόσβαση στο PLC και υπολογιστές της εγκατάστασης του συστήματος. Ως εκ τούτου, οι χρόνοι διακοπής μειώνονται σημαντικά, καθώς μπορεί να αποφευχθεί η διαδικασία συντήρησης στον χώρο.

ergstorageremotecontrolsupport1