Καταγραφή Εμπορευμάτων

Καταγραφή Εμπορευμάτων

Καθοδηγούμενο από εσωτερικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, ένα ζωτικό συμφέρον των εταιρειών είναι να έχουμε μια ακριβή εικόνα των αγαθών στα αποθέματα, σχετικά με τις ποσότητες και τις αξίες. Το selektron της ERG καλύπτει πολλές δυνατότητες απολογισμού στήριξης, όπως και διαρκούς απογραφής, ετήσια καταμέτρηση των αποθεμάτων και την απογραφή της διαδικασίας δειγματοληψίας. Η ERG είναι επίσης έτοιμη να συμπεριλάβει ειδικά εξωτερικά προϊόντα λογισμικού για την απογραφή, όπως προτιμούν οι πελάτες μας.

ergstoragestocktaking1