Υποστήριξη

Υποστήριξη

Η υψηλή διαθεσιμότητα είναι απαραίτητη για την οικονομική αποδοτικότητα της εγκατάστασης του συστήματός σας. Ως εκ τούτου, η προληπτική συντήρηση και η γρήγορη υποστήριξη, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της ποιότητας. Ακόμη περισσότερο, αν οι παραγωγικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται γίνονται σε πολλές βάρδιες ή / και JIT λειτουργίας. Η ERG έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό εξυπηρέτησης και συντήρησης αποτελούμενο με ειδικούς για μηχανικά μέρη, την τεχνολογία ελέγχου και λογισμικού. Οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διαχειρίζονται από το αρχηγείο της ERG . Επιπλέον, η υποστήριξη μας επεκτείνεται μέσω των συνεταίρων μας στην Γερμανία και στο εξωτερικό. Η σταδιακή παράταση πακέτων υπηρεσιών προγραμματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και την πολυπλοκότητα του συστήματος. Οι τιμές είναι εισηγμένες ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση του συστήματος.

ergstorageAfterSales2