Μεταφορείς Παλετών

Μεταφορείς Παλετών

Η ERG προσφέρει ένα ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό σύστημα μεταφορέων παλετών κατάλληλο για γραμμές συναρμολόγησης με αυτόματους ή χειροκίνητους σταθμούς εργασίας. Τα συστήματα μεταφοράς παλετών βασίζονται σε τυποποιημένα εξαρτήματα, τα οποία δημιουργούν πολλές δυνατότητες κατά την τοποθέτηση γραμμών συναρμολόγησης. Αυτό μειώνει επίσης τη διάρκεια της εφαρμογής και των επιθεωρήσεων. Το σύστημα είναι πολύ εύκολο να επεκταθεί και να τροποποιηθεί

ergstorageconveyorsforpallets3

ergstorageconveyorsforpallets2

ergstorageconveyorsforpallets2

ergstorageconveyorsforpallets4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά:

- Σε σύγκριση με τη χύδην αποθήκευση, η ζωντανή αποθήκευση παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις γραμμές αναφοράς στο απόθεμα.

- Υψηλός βαθμός ευελιξίας, γρήγορη επιλογή παραγγελιών.

- Αυστηρή τήρηση της αρχής FIFO (first in, first out).

- Εύκολος έλεγχος των ημερομηνιών πώλησης, των ποσοτήτων απόσυρσης και των παρτίδων παραγωγής.

- Δεν υπάρχουν ώρες αδράνειας.

- Η σαφής διάταξη του συστήματος επιτρέπει την άμεση προβολή του προϊόντος στην επιφάνεια συλλογής, η οποία μειώνει τους χρόνους επεξεργασίας και επιτρέπει την προβλεψιμότητα της διαδικασίας.

- Ξεχωριστοί διάδρομοι φόρτωσης και διαλογής.

.

 

.