Συμβουλευτική υποστήριξη

Συμβουλευτική υποστήριξη

Η εταιρεία συστημάτων αποθήκευσης ERG προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

- Έρευνα για χορήγηση επιδότησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

- Έρευνα, επιλογή και αγορά των κατάλληλων ανυψωτικών οχημάτων.

- Σχεδίαση και κατασκευή αποθήκης.

- Μελέτες αντισεισμικών συστημάτων.

- Επικύρωση του χερσαίου χώρου για τη δημιουργία αποθήκευσης.

Planning