Διαλογείς

Διαλογείς

Στην εφοδιαστική, ένας sorter είναι ένα σύστημα που πραγματοποιεί τη διαλογή εμπορευμάτων (αγαθών, αποσκευών, ταχυδρομείου κ.λπ.) ανάλογα με τον προορισμό τους. Ένας κοινός τύπος sorter είναι ένα σύστημα βασισμένο σε μεταφορείς. Ενώ μπορεί να βασίζονται σε άλλα συστήματα μεταφορέων, συνήθως διαλογείς έχουν μοναδικούς τύπους μεταφορέων. Η ταξινόμηση είναι η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων σε ένα σύστημα μεταφορέων και η εκτροπή τους σε συγκεκριμένους προορισμούς. Οι sorters εφαρμόζονται σε διαφορετικές εφαρμογές ανάλογα με το προϊόν και την αιτούμενη τιμή. 

ergstoragesorters3

ergstoragesorters5

ergstoragesorters6

ergstoragesorters7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οφέλη:

- Αυξημένη αποτελεσματικότητα.

- Χαμηλότερο κόστος.

- Βελτιωμένη ακρίβεια.