Οχήματα

Συστήματα μεταφοράς

Οι απαιτήσεις που προσφέρονται στα συστήματα Shuttle Systems είναι υψηλές. Πρέπει να εξασφαλίζουν εξαιρετικά γρήγορες μεταφορές εμπορευμάτων και γρήγορους χρόνους πρόσβασης και πρέπει να είναι εξαιρετικά δυναμικοί και ευέλικτοι όσον αφορά την ικανότητα και τις επιδόσεις – είναι ιδανικές για εταιρείες που αναπτύσσονται ταχύτατα και έχουν πολύπλοκο φάσμα προϊόντων. Το Shuttle Systems είναι ιδανικό για χρήση σε κέντρα εξυπηρέτησης και διανομής, όπου απαιτούνται υψηλές επιδόσεις και ποιότητα. Με βάση την ιδέα του all-in-shuttle, τα συστήματα Shuttle Systems μπορούν να διαχειριστούν μία ή περισσότερες διαδικασίες. Οι παλέτες μετακινούνται με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, τοποθετούνται στην αρχή της λωρίδας και το φορείο (shuttle) παρέχει τη μετακινήσει στην πλάτη του στη θέση αποθήκευσης. Το φορείο μεταφέρεται από τη μία λωρίδα στην άλλη με το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα. Όταν επιλέγονται οι παλέτες για τη συλλογή, το shuttle παρέχει τη μεταφορά τους στο μπροστινό μέρος της λωρίδας.

ergstorageshuttles6

ergstorageshuttlesystems1

ergstorageshuttles7

ergstorageshuttles8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά:

- Ευελιξία στις εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές.

- Αύξηση εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών.

- Προσαρμόσιμη στις αλλαγές της διάταξης.

- Αρθρωτή και εύκολη αύξηση του αριθμού των λεωφορείων με την επακόλουθη αλλαγή στις επιδόσεις.