Προσομοίωση – Εξομοίωση

Προσομοίωση – Εξομοίωση

Η πολυπλοκότητα των συστημάτων intralogistics και του υψηλών, συνεχόμενων μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών μας στις εγκαταστάσεις συστημάτων τους απαιτείται για να εξεταστεί κάθε ενδεχόμενη λύση πριν από την υλοποίηση του έργου. Η ERG υλοποιεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο προσομοίωσης με το οποίο τα πιο διαφορετικά σενάρια μπορούν να αναλυθούν. Αυτό εγγυάται ότι το βέλτιστο μέγεθος μιας εγκατάστασης συστήματος έχει σχεδιαστεί ακριβώς από την αρχή. Διαφορετικές διαδικασίες προσομοίωσης είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις απόδοσης:

- Ρεαλιστική γενιά των άρθρων και των παραγγελιών.
- Weakpoint / ανάλυση συμφόρησης.
- Απόδοση των πειραμάτων.
- Συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων.
- Resource Planning / προγραμματισμός.

Τέλος, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αποτελούν την διαχείριση αποθήκης και υλικών λειτουργίας που μπορούν να δοκιμαστούν σε συνθήκες κοντά στην πραγματικότητα σε μια χρονική στιγμή, όταν η εγκατάσταση του συστήματος δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.

ergstoragesimulationemulation1