Επίπεδο Πεδίο Ελέγχου

Επίπεδο Πεδίο Ελέγχου

Τα συστήματα ελέγχου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της λογιστικής διαδικασίας επιπέδου και τα μηχανικά μέρη των συστημάτων αποθήκευσης και μεταφοράς. Σκοπός του ελέγχου είναι να καθορίσει τα κράτη του συστήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας intralogistics και να αντιδράσει σε αυτά. Η ERG αντιλαμβάνεται και υλοποιεί εξελιγμένα συστήματα ελέγχου, με βάση τα μεμονωμένα εξαρτήματα και ενότητες και το σύνολο ολοκληρωμένων συστημάτων με ιεραρχίες ελέγχου. Σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων και συστημάτων λεωφορείων, σε συνδυασμό με συστήματα ελέγχου από τους κορυφαίους παρόχους, επιτρέπει υψηλή διαθεσιμότητα. Η επεκτασιμότητα και η ένταξη στο σύστημα selektron επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και τροποποίηση.

ergstoragefieldlevelcontrol1