Στροβιλιόδρομοι

Στροβιλιόδρομοι

Συστήματα αποθήκευσης καρουσέλ για τη βελτιστοποίηση του χώρου και τη βελτίωση των εργασιών αποθήκευσης. Τα συστήματα αποθήκευσης Carousel είναι αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης αγαθών που προσφέρουν πολλά οφέλη στην παραγωγή, την αποθήκη και την ιδανική λύση αποθήκευσης για βελτιστοποίηση του χώρου. Το Carousel είναι ένα αυτόματο σύστημα αποθήκευσης με περιστρεφόμενα ράφια. Είναι η ιδανική λύση όταν χρειάζεται να λειτουργείτε γρήγορα και εργοστασιακά σε περιορισμένους χώρους. Τα περιστρεφόμενα ράφια ακολουθούν πάντοτε τη συντομότερη διαδρομή για να παρουσιάσουν το υλικό στον χειριστή στην περιοχή διαβούλευσης. Το λογισμικό, που αναπτύχθηκε εσωτερικά, εξασφαλίζει ταχεία ταυτοποίηση των εγγράφων, εύκολη διαχείριση των λιστών συλλογής και απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία και τα κέντρα διανομής.

ergstoragecarrousel1

ergstoragecarrousel4

ergstoragecarrousel5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οφέλη :

- Αξιοποίηση χώρου.

- Παραγωγικότητα.

- Ακρίβεια.