Υποδομή

Υποδομή

Ένας υψηλός βαθμός επάρκειας απαιτείται προκειμένου να επιλεγούν ο πλέον κατάλληλος έλεγχος και το PLC hardware, οι αντίστοιχες τοπολογίες δικτύων και, τέλος, το κατάλληλο λογισμικό σύστημα, σε σχέση με τις ατομικές ανάγκες της εγκατάστασης του συστήματος, την επαρκή ασφάλεια και τις απαιτήσεις του πελάτη μας. Βάσει του selektron λογισμικού συστήματος, η ERG σχεδιάζει και υλοποιεί την υποδομή και την ενσωματώνει στο υπάρχον οργανωτικό περιβάλλον πληροφορικής, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον πελάτη.

ergstorageInfrastructure