Πληροφορίες Διαχείρισης

Πληροφορίες Διαχείρισης

Όταν πρόκειται για την ανάλυση της συμπεριφοράς ενός συστήματος intralogistics, οι αριθμοί και τα στοιχεία είναι απαραίτητα. Αυτό ισχύει για τα δεδομένα χρήσης (π.χ. πληροφορίες για τη συμπλήρωση ενός επιπέδου σε μια αποθήκη), καθώς και στοιχεία των επιδόσεων σε καθορισμένα σημεία κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά στοιχεία για την ανίχνευση και τον έλεγχο συγκεκριμένων επιμέρους διαδικασιών.

management information