Έλεγχος παραγωγής

Έλεγχος παραγωγής

Εκτός από την αυτοματοποίηση της κάθε παραγωγής, η υποδομή για την αυτοματοποίηση της ροής υλικού στην παραγωγή γίνει πιο σημαντική όλη την ώρα. Ο στόχος είναι να ενσωματωθούν μηχανές και θέσεις εργασίας σε μια καλά συντονισμένη προσφορά και διαδικασία διάθεσης (ως προς το χρόνο και την ποσότητα). Με το σύστημα selektron, οι διεπαφές με συστήματα αποστολής ERP αποστέλλονται σε παραγγελιές παραγωγής. Οι παραγγελίες κατευθύνονται μέσω της παραγωγής σύμφωνα με τις εσωτερικές απαιτήσεις, με γνώμονα πάντα τις στρατηγικές σταθμών εργασίας, το Just in Time ή ακριβώς στη σειρά. Επίσης η ικανότητα προγραμματισμού των επιμέρους θέσεων εργασίας θεωρείται. Η σύνδεση των μηχανημάτων και οι συσκευές χειρισμού, ο έλεγχος του συστήματος μεταφοράς στη θέση εργασίας και την αυτόματη ανάδραση (PDA / MDA) παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση.

ergstorageproductioncontrol1