Κυλιόμενα Ράφια

Κυλιόμενα Ράφια

Η λογική των κινητών ραφιών βασίζεται στα σταθερά ράφια, τα προβολικά ή του pallet racking. Τοποθετημένα σε ελαφριές ή βαριές ράγες οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν σε παράλληλη κατεύθυνση με το mobile racking, η μοναδική πρόβλεψη που απαιτείται είναι ο διάδρομος που θα παρέχει πρόσβαση σε όλα τα ράφια με την απαραίτητη απόσταση. Ανάλογα με το σύστημα, η χωρητικότητα αποθήκευσης αυξάνεται μεταξύ 100% και 180% και η κατάληψη χώρου μειώνεται κατά 50% αντίστοιχα.

ergstoragemobileracks2

ergstoragemobileshelves16

ergstoragemobileshelves17

ergstoragemobileshelves14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα του συστήματος:

- Οικονομική σε χώρο αποθήκευση.

- Αυξημένος αριθμός επιφάνειας χρήσης.

- Yψηλή αποθηκευτική ποσότητα.

- Ανεπτυγμένη γενική επισκόπηση.

- Εξοικονόμηση χώρου συγκριτικά με συμβατικό σύστημα αποθήκευσης.

- Εύκολο χειρονακτικό σύστημα χειρισμού των κινητών μονάδων (σπρώχνοντας ή με λειτουργία μανιβέλας).

- Ηλεκτρική λειτουργία για ποσότητες φορτίων 5000 κιλών ανά κινούμενη μονάδα (όπως προβλέπεται από τον κανονισμό της πρόληψης των ατυχημάτων).