Αυτοφερόμενες Αποθήκες

Αυτοφερόμενες Αποθήκες

Οι αυτοφερόμενες αποθήκες είναι λύσεις στις οποίες τα συστήματα αποθήκευσης αποτελούν και το στατικό σύστημα καθώς γίνεται η στήριξη των πάνελ της τοιχοποιίας και της οροφής της εγκατάστασης.Η κατασκευή αυτοφερόμενων αποθηκών μπορεί να γίνει για τα περισσότερα συστήματα αποθήκευσης έτσι ώστε να είναι ικανές να αποθηκεύσουν αρκετά μεγάλο κωδικό παλετών, κιβωτίων και γενικά προϊόντων ξηρών φορτιών ή γενικά προϊόντων ψυκτικής αλυσίδας. Επειδή οι διαστάσεις αποθήκευσης είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης των αναγκών των πελατών και της επιλογής ενός κατάλληλου συστήματος αποθήκευσης. Oι αυτοφερόμενες αποθήκες έχουν πολύ υψηλό βαθμό αξιοποίησης του όγκου του κτιρίου. Το ύψος των αυτοφερόμενων αποθηκών περιορίζεται από το μέγιστο ύψος που επιτρέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς ή από τις δυνατότητες των χρησιμοποιούμενων ανυψωτικών μηχανημάτων. Συνήθως χρησιμοποιούνται με αυτόματα συστήματα μεταφοράς. Αυτός ο τύπος αποθηκών συνιστάται ιδιαίτερα σε εταιρείες όπου το κόστος αποθήκευσης είναι πολύ υψηλό, παράδειγμα οι βιομηχανίες τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων κλπ.

ergstorageSelfsupportingwarehouses(b)

3ergstorageSelfsupportingwarehouses9

ergstorageSelfsupportingwarehouses10

ergstorageSelfsupportingwarehouses11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλεονεκτήματα αυτοφερόμενων αποθηκών:

- Αποθήκη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών.

- Βέλτιστη εκμετάλλευση του όγκου του κτιρίου.

- Με αυτόματα συστήματα ή υποστηριζόμενη από συμβατικά ανυψωτικά περονοφόρα.

- Δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε συστήματος αποθήκευσης ως στατικό σύστημα στήριξης των πάνελ της τοιχοποιίας και της οροφής.

- Έλεγχος και ασφάλεια αποθηκευμένων προϊόντων.