Έλεγχος ροής υλικού

Έλεγχος ροής υλικού

Ένα σημαντικό έργο του intralogistics είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων σε κατάλληλα δοχεία-απαιτεί συγκεκριμένα, σε πραγματικό χρόνο συστημάτων λογισμικού. Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να βρει την καλύτερη σύνδεση μεταξύ μιας πηγής και έναν στόχο. Εκπαιδευμένο προσωπικό, η ταχύτητα και τα κατάλληλα συστήματα μεταφοράς είναι οι γενικοί όροι, προκειμένου να βρεθεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μέσω του συστήματος. Η psb αντιλαμβάνεται και υλοποιεί συστήματα ροής υλικών τα οποία κατευθύνονται από υπολογιστές και ελέγχους. Οι εργασίες ανατίθενται σε αυτά τα επίπεδα σύμφωνα με τη μαρτυρία και την πολυπλοκότητα. Κεντρικό στοιχείο των συστημάτων αυτών είναι η μήτρα μεταφοράς που είναι ενσωματωμένη στο σύστημα selektron. Προσδιορίζει την κατάλληλη διαδρομή και αναθέτει καθήκοντα στα interstations, όπως π.χ. ζύγισης, σάρωση και εκτύπωση.

ergstoragematerialflowcontrol1