Ραφοπάταρα

Ραφοπάτατα

Μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της αποθήκευσης, αυξάνοντας την αξιοποίηση του χώρου. Σημαντικός παράγοντας σε κάθε αποθήκη, προσδιορίζει την αποδοτικότητα ενός συστήματος αποθήκευσης. Ανεξάρτητη λύση ή μέρος πολλαπλών τεχνικών αποθήκευσης. Ο σχεδιασμός πολλαπλών επιπέδων της εγκατάστασης σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε κάθε βαθμίδα ώστε να ικανοποιείτε ένα διαφορετικό σύνολο απαιτήσεων, κάνοντας αποτελεσματική χρήση του δαπανηρού χώρου αποθήκευσης. Συστήματα αποθήκευσης για μεσαίου όγκο, ο χειρισμός του γίνεται χειροκίνητα (πακέτα κ.λπ.). Επίσης τα ραφοπάταρα απολαμβάνουν το μέγιστο πλεονέκτημα του ύψους των χώρων, διπλασιάζοντας ή τριπλασιάζοντας την επιφάνεια και επιτρέποντάς τους να τοποθετηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι ή γραφεία κλπ. Η εγκατάσταση ενός ραφοπάταρου αποτελεί την ιδανική λύση για τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου πλεονέκτημα του ύψους του κτιρίου. Τα ραφοπάταρα είναι εντελώς αποσυναρμολογημένα και επαναχρησιμοποιήσιμα και η δομή, οι διαστάσεις και η θέση τους τροποποιούνται εύκολα. Οι στήλες και οι δοκοί σχηματίζουν μια άκαμπτη δομή βάσης η οποία δεν απαιτεί διασταύρωση, επιτρέποντας την πρόσβαση από όλες τις πλευρές. Οι πλατφόρμες / ραφοπάταρα μπορούν να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε απαιτούμενο ύψος. Το σύστημα προσφέρει πλήρως ρυθμιζόμενο ύψος σε όλα τα επίπεδα για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση του όγκου αποθήκης.  Τα ράφια είναι διαθέσιμα σε γαλβανισμένο χάλυβα, νοβοπάν ή μελαμίνη.

ergstoragemezzaninefloors14

ergstoragemezzaninefloors19

ergstoragemezzaninefloors20

ergstoragemezzaninefloors18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πλεονεκτήματα:

- Πολλαπλασιάζει τον επιφανειακό χώρο σε βιομηχανικούς χώρους.

- Προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, χάρη στη μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων μεγεθών, τύπων δαπέδων, συστημάτων κατασκευής κλπ.

- Γρήγορη συναρμολόγηση και εύκολη συναρμολόγηση.

- Μπορούν να συμπληρωθούν με μια ποικιλία συστημάτων ραφιών.