Διαχείριση Αποθήκης

Διαχείριση Αποθήκης

Σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης απαιτούν εξειδικευμένες στρατηγικές για αποθήκευση και ευέλικτο ύφος ελεγχού, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό όφελος για τον φορέα εκμετάλλευσης. Ωστόσο, το σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων θα πρέπει να πληρεί διαφορετικές απαιτήσεις, ανάλογα με το είδος της αποθήκης. Ενώ μια ενιαία με βάθος αποθήκη μπορεί να ‘τρέξει’ με ένα σύγχρονο σύστημα ERP, οι ανάγκες μιας multi- βάθους αποθήκης τις απαιτεί πιο σύνθετες λύσεις. Με το σύστημα selektron η ERG προσφέρει ένα σύστημα διαχείρισης των αποθεμάτων ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Το selektron προσαρμοζεται ατομικά με το σύστημα αποθήκευσης σας. Εκτός από τη διαχείριση της αποθήκης, αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα που δεν παρέχονται πλέον από άλλο υπάρχον σύστημα ERP. Προκειμένου να χρησιμοποιεί τα έτοιμα στοιχεία, κάθε σύστημα είναι το ιδανικό ταίρι για τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη (προσαρμοσμένη).

ergstoragewarehousemanagement