Multi – Purpose Containers

Multi – Purpose Containers.

Το δοχείο πολλαπλών χρήσεων έχει σχεδιαστεί για τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά πολλών ειδών προϊόντων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς καπάκι.

ergstoragemultipurposecontainers2

ergstoragemultipurposecontainers3

ergstoragemultipurposecontainers6

ergstoragemultipurposecontainers4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλεονέκτημα της συσκευασίας:

- Το κόστος λόγω απώλειας ή ζημιάς μειώνεται

- Εργατικό κόστος στη διακίνηση εμπορευμάτων λόγω της χρήσης αυτοματοποιημένου εξοπλισμού χειρισμού υλικών.

- Χαμηλότερο κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς, δεδομένου ότι τα δοχεία αποθηκεύονται και μεταφέρονται ευκολότερα.

- Τα δοχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για προσωρινή αποθήκευση σε λιμένες με περιορισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης.